אשפוז בית קופת חולים כללית Print E-mail
שם היחידה: יחידה אונקולוגית פליאטיבית, שירותי בריאות כללית, מנהלת אשדוד, מחוז מרכזשם מנהל השרות: אחות אונקולוגית בלה אליגולשווילי 
דרך התקשרותיחידה ייעודית לטיפול תומךטיפול תומך ניתן:אוכלוסיות נוספות המטופלות ע"י היחידהמעורבות הצוות הראשוני בטיפולאופן ההפניה
טלפון 03-9568066נייד 0506263722פקס 03-9568333כןלחולים אונקולוגיים, מבוטחי שירותי בריאות כללית במחוז מרכזחולים אונקולוגיים המקבלים טיפול פעיל אונקולוגי, מבוטחי שירותי בריאות כללית במחוז מרכזנמשכתרופא מטפל בבי"ח,מכון אונקולוגי,רופא המשפחה
 
נדרש אישור הקופה המבטחתנותני שירות קבועיםמטפלים נוספים לפי הצורךקיימת כוננות טלפונית למשפחה/לחולה 24 שעות ביממהקיימת תוכנית ליווי אחרי המוותיש אפשרות להתנדב לשרות
לארופא, אחות, עו"סאיןכןלאלא
 

 

 

 

הטיפול הפליאטיבי ניתן במסגרת: 
יעוץ/טיפול למאושפזים/ צוותים בבית החוליםאשפוז במחלקה ייעודיתאשפוז יוםאשפוז/ טיפול בית  מרפאה פליאטיביתהוספיס ביתיעוץ לאנשי מקצועיעוץ טלפוני בנושא טיפול תומך לחולים המטופלים ע"י היחידה
     
 


 

שם היחידה: יחידת "שקד", שירותי בריאות כללית, מנהלת שומרון אזור חדרהשם מנהל השרות: שרון ויין 
דרך התקשרותיחידה ייעודית לטיפול תומךטיפול תומך ניתן:אוכלוסיות נוספות המטופלות ע"י היחידהמעורבות הצוות הראשוני בטיפולאופן ההפניה
טלפון 09-8850970נייד 050-6823052כןלחולים אונקולוגיים וחולים במחלות מורכבות מבוטחי שירותי בריאות כללית מאזור חדרה וסביבתהחולים אחרים המרותקים לביתם, מבוטחי שירותי בריאות כללית באזור חדרה וסביבתהקיים תיאוםרופא מטפל בבי"ח,מכון אונקולוגי,רופא המשפחה
 
נדרש אישור הקופה המבטחתנותני שירות קבועיםמטפלים נוספים לפי הצורךקיימת כוננות טלפונית למשפחה/לחולה 24 שעות ביממהקיימת תוכנית ליווי אחרי המוותיש אפשרות להתנדב לשרות
לארופא, אחות, עו"ס, מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטיתאיןכןכןלא
 

 

 

 

 

הטיפול הפליאטיבי ניתן במסגרת: 
יעוץ/טיפול למאושפזים/ צוותים בבית החוליםאשפוז במחלקה ייעודיתאשפוז יוםאשפוז/ טיפול בית  מרפאה פליאטיביתהוספיס ביתיעוץ לאנשי מקצועיעוץ טלפוני בנושא טיפול תומך לחולים המטופלים ע"י היחידה
      
 


 

שם היחידה: יחידת טיפול בית "שקד", שירותי בריאות כללית, מנהלת שרון אזור השרון שם מנהל השרות: אחות אונקולוגית רבקה גולן 
דרך התקשרותיחידה ייעודית לטיפול תומךטיפול תומך ניתן:אוכלוסיות נוספות המטופלות ע"י היחידהמעורבות הצוות הראשוני בטיפולאופן ההפניה
נייד 050-6264812פקס 09-9543178לאיעוץ לחולים אונקולוגיים עם מחלה מתקדמת אשר להם מטפל ראשוני, מבוטחי שירותי בריאות כללית באזור השרוןחולים בעלי סטומה וחולים מורכבים מבוטחי שירותי בריאות כללית באזור השרוןנמשכת. יש תאום עם רופא מטפל בביה"ח ובמרפאת האםרופא מטפל בבי"ח,מכון אונקולוגי,רופא המשפחה, באופן עצמאי
 
נדרש אישור הקופה המבטחתנותני שירות קבועיםמטפלים נוספים לפי הצורךקיימת כוננות טלפונית למשפחה/לחולה 24 שעות ביממהקיימת תוכנית ליווי אחרי המוותיש אפשרות להתנדב לשרות
כןרופא, אחות, עו"ס, מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטיתאיןלאלאלא
 

 

 

 

 

הטיפול הפליאטיבי ניתן במסגרת: 
יעוץ/טיפול למאושפזים/ צוותים בבית החוליםאשפוז במחלקה ייעודיתאשפוז יוםאשפוז/ טיפול בית  מרפאה פליאטיביתהוספיס ביתיעוץ לאנשי מקצועיעוץ טלפוני בנושא טיפול תומך לחולים המטופלים ע"י היחידה
      
  שם היחידה: יחידת אשפוז בית, מחוז ירושלים, שרותי בריאות כלליתשם מנהל השרות: ד"ר ג'רמי ג'קובס (מנהל אשפוז בית), ד"ר אורה רוזנגרטן (יועצת לאונקולוגיה וטיפול פליאטיבי), מנהלת הסיעוד: תמנה ציזלינג
דרך התקשרותיחידה ייעודית לטיפול תומךטיפול תומך ניתן:אוכלוסיות נוספות המטופלות ע"י היחידהמעורבות הצוות הראשוני בטיפולאופן ההפניה
טלפון 02-5889515פקס 02-5889574כןלחולים אונקולוגיים תושבי מחוז ירושלים של שירותי בריאות כלליתחולים גריאטריים, חולי אס"ק לב,מחלות  ריאה, מונשמים, ילדים, מחלות נוירולוגיות תושבי מחוז ירושלים של שירותי בריאות כלליתקיים תיאום עם מנהלת הסיעוד של מרפאת האם. אחיות המרפאה הן שנותנות לאורך כל תקופת אשפוז הבית, את המענה הסיעודי. אחיות אשפוז-בית מוכנסות כאשר יש צורך סיעודי יותר תכוףרופא מטפל בבית חולים, מכון אונקולוגי, רופא משפחה
 
נדרש אישור הקופה המבטחתנותני שירות קבועיםמטפלים נוספים לפי הצורךקיימת כוננות טלפונית למשפחה/לחולה 24 שעות ביממהקיימת תוכנית ליווי אחרי המוותיש אפשרות להתנדב לשרות
לארופא, אחות, עו"ס, מרפאה בעיסוק, מתנדבים, פיזיותרפיסטית, דיאטנית, תזונאיתאיןכןלאכן
 

 

 

 

 

הטיפול הפליאטיבי ניתן במסגרת:
יעוץ/טיפול למאושפזים/ צוותים בבית החוליםאשפוז במחלקה ייעודיתאשפוז יוםאשפוז/ טיפול בית  מרפאה פליאטיביתהוספיס ביתיעוץ לאנשי מקצועיעוץ טלפוני בנושא טיפול תומך לחולים המטופלים ע"י היחידה
      

 

 

שם היחידה: יחידה לטיפול ביתי תומך, שירותי בריאות כללית, מחוז דן בפתח תקווהשם מנהל השרות: ד"ר קפלן. שוש סטופניצקי - סיעוד 
דרך התקשרותיחידה ייעודית לטיפול תומךטיפול תומך ניתן:אוכלוסיות נוספות המטופלות ע"י היחידהמעורבות הצוות הראשוני בטיפולאופן ההפניה
טלפון 03-5773204פקס 03-7330201לאלחולים אונקולוגיים, מבוטחי שירותי בריאות כללית במחוז דןחולים גריאטריים וחולים תחזוקתיים, מבוטחי שירותי בריאות כללית במחוז דןתמיד בתיאוםרופא מטפל בבית חולים, מכון אונקולוגי, רופא משפחה
 
נדרש אישור הקופה המבטחתנותני שירות קבועיםמטפלים נוספים לפי הצורךקיימת כוננות טלפונית למשפחה/לחולה 24 שעות ביממהקיימת תוכנית ליווי אחרי המוותיש אפשרות להתנדב לשרות
לארופא, אחותעו"ס, מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, דיאטניתלאלאכן
 

 

 

 

 

הטיפול הפליאטיבי ניתן במסגרת: 
יעוץ/טיפול למאושפזים/ צוותים בבית החוליםאשפוז במחלקה ייעודיתאשפוז יוםאשפוז/ טיפול בית  מרפאה פליאטיביתהוספיס ביתיעוץ לאנשי מקצועיעוץ טלפוני בנושא טיפול תומך לחולים המטופלים ע"י היחידה
     
 
 
Joomla Templates by Joomlashack
Joomla Templates and Joomla Tutorial