הוספיס בית גליל עליון Print E-mail
שם היחידה: הוספיס בית גליל עליוןשם מנהל השרות: ד"ר ג'ים שלום 
דרך התקשרותיחידה ייעודית לטיפול תומךטיפול תומך ניתן:אוכלוסיות נוספות המטופלות ע"י היחידהמעורבות הצוות הראשוני בטיפולאופן ההפניה
טלפון 04-6860317נייד 050-4008865פקס 04-6934127כןלחולים אונקולוגיים שאינם מגיבים לטיפול אונקולוגיאיןנמשכת. מרשמים תרופתיים ניתנים ע"י הצוות הראשונירופא מטפל בבית חולים, מכון אונקולוגי, רופא משפחה, באופן עצמאי
 
נדרש אישור הקופה המבטחתנותני שירות קבועיםמטפלים נוספים לפי הצורךקיימת כוננות טלפונית למשפחה/לחולה 24 שעות ביממהקיימת תוכנית ליווי אחרי המוותיש אפשרות להתנדב לשרות
כןרופא, אחות, מתנדביםעו"ס, פסיכולוגית,  תנטולוגית במוסיקה (נבלנית), מרפאה באומנות.כןלפי הצורךכן
      

הטיפול הפליאטיבי ניתן במסגרת:

 
יעוץ/טיפול למאושפזים/ צוותים בבית החוליםאשפוז במחלקה ייעודיתאשפוז יוםאשפוז/ טיפול בית  מרפאה פליאטיביתהוספיס ביתיעוץ לאנשי מקצועיעוץ טלפוני בנושא טיפול תומך לחולים המטופלים ע"י היחידה
    
 
 
Joomla Templates by Joomlashack
Joomla Templates and Joomla Tutorial